Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Basit Usule Tabi Mükelleflerin İşi Terk Halinde Kullanılmayan Belgelerinin İptali

Rüknettin KUMKALE

Basit usule tabi mükelleflerden işlerini terk edenlerin kullandıkları belgeleri, aşağıda açıklanan esaslar çerçevesinde iptal ettirmeleri, Vergi Usul Kanununun mükerrer 257’nci maddesi uyarınca yapılacaktır.

Vergi dairesine işi bırakma bildirimi veren mükellefler kullanılmamış olarak ellerinde bulunan belgeleri teslim aldıkları odalara veya birliğe ibraz edeceklerdir. Belgeler aşağıda belirtilen şekilde odalarca veya birliklerce iptal edilecektir.

Kendilerine belge ibraz edilen odalar veya birlikler: