Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

FSEK Kapsamında Korunan Eserlerin Eğitim-Öğretim Amacıyla Kullanımı

Use of Works Protected Within the Scope of Code of Intellectual and Artistic Works for Educational Purposes

Hacer YILDIZ

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan eserlerin sahiplerinden kaynaklanan haklarda bazı istisnalar düzenlenmiştir. Bu istisnalardan içinde kamu yararı kapsamında değerlendirilen eğitim konusu da yer almaktadır. Çalışmamızda kanundaki eğitim ile ilgili istisnalardan olan “Temsil Serbestisi” ve “Eğitim ve Öğretim için Seçme ve Toplama Eserler’ incelenecek olup bu sınırlamaların kapsamı ve uygulama şartları detaylandırılacaktır.

Eser Sahipliği, Mali Haklar, Manevi Haklar, Temsil Serbestisi, Temsil Serbestisi Şartları, Seçme ve Toplama Eserler, Seçme ve Toplama Eser Oluşturmanın Şartları.

Some exceptions are regulated in the rights arising from the owners of the works protected under the Law of Intellectual Property Rights. Among these exceptions, the subject of education, which is evaluated within the scope of thought required by the general interest, is also included. In our study, exceptions related to education in the law as “Freedom to Perform” and “Selection and Collection Works for Education” will be examined and the scope and application conditions of these restrictions will be detailed.

Authorship, Financial Rights, Incorporeal Rights, Freedom to Perform, Terms of Freedom to Perform, Selection and Collection Works, Terms of Creating Selection and Collection Works.

§ Giriş

Eğitim toplumların gelişmesinde ve ilerlemesindeki yegâne güçtür. Eğitim, devletlerin kamu yararı içinde değerlendirdikleri bir konudur. Devletlerin toplumun gelişmesindeki en önemli görevlerinden biri de geleceği oluşturan nesilleri yetiştirmektir. Devlet üzerindeki bu yükü eğitim alanındaki serbestilerle birlikte eser sahipleriyle paylaşmıştır; çünkü eserler toplumun bilgi ve birikimini yansıtmaktadır.

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, eser sahipliğinden kaynaklanan hakları korumaktadır; ancak bu koruma istisnalar içermektedir. Kanunkoyucu genel menfaatin gerektirdiği düşünce kapsamında eser sahiplerinin eserleri üzerindeki haklarında istisnalar oluşturmuştur.

Bu istisnalar içinde kamu yararı çerçevesinde eğitim konusu da yer almaktadır. 5846 sayılı Kanunun 33’üncü maddesinde ‘Temsil Serbestisi’ ve 34’üncü maddesinde ‘Eğitimle ve Öğretim İçin Seçme ve Toplama Eserler’ istisnaları yer almaktadır.

;