Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Blockchain Teknolojisi ve Fikri Mülkiyet Hukuku Alanında Getirdiği Yenilikler ve Kolaylıklar

Blockchain Technology and Innovations and Conveniences in Intellectual Property Law it Brought

Tuğçe TOMRUKÇU

Blockchain teknolojisi 2008 yılında Bitcoin’in altında yatan teknoloji olarak karşımıza çıktı. Blockchain teknolojisi, dağıtık defter yapısı, kayıtların değiştirilemezliği ve merkezi olmayan sistemi nedeniyle pek çok alanda kullanılma potansiyeline sahiptir. Blockchain işlemlerin yapılması için ihtiyaç duyulan güvenilir üçüncü tarafı kaldırarak işlemlerin aracısız yapılmasına olanak sağlar. Bu yönüyle Blockchain alışılmış düzenden daha farklı bir düzen sağladığı için devrim niteliğinde bir teknolojidir. Bu makalede öncelikle Blockchain teknolojisi, çalışma prensibi ve özellikleri hakkında genel bilgi verilecektir. Ardından Blockchain teknolojisinin potansiyel kullanım alanları özellikle fikri mülkiyet hukuku alanındaki kullanım alanları anlatılacaktır.

Blockchain, Fikri Mülkiyet Hukuku, Telif Hakkı, Patent, Marka.

In 2008, Blockchain technology arose as the underlying technology of Bitcoin. Blockchain technology has the potential to be used in many areas due to its distributed ledger structure, the invariance of records and its decentralized system. The blockchain allows the processes to be performed without intermediaries by removing the reliable third party which is required.. In this respect, Blockchain is a revolutionary technology because it provides a different layout than the usual order. In this article, primarily general information about Blockchain technology, its working principle and properties will be given. Then, the potential uses of Blockchain technology, especially in the field of intellectual property law, will be explained.

Blockchain, Intellectual Property Law, Copyright, Patent, Trademark.

Giriş

31 Ekim 2008’de Satoshi Nakamoto mahlaslı bir kişi ya da grup, uçtan uca iletilen bir tür elektronik para tasarısını açıklayan 9 sayfalık bir bildiri yayımladı (White Paper). Bu fikir, yolsuz kopyalama, sahtecilik ya da dijital paraların çalınması sorunlarına çözüm sunmuş olarak görünmekteydi. Bir yıl sonra, Bitcoin adı verilen bu dijital para birimiyle ilk işlem gerçekleştirildi.1

Peki, Bitcoin nedir?

Basitçe söylemek gerekirse, Bitcoin elektronik olarak yaratılan ve muhafaza edilen herhangi bir merkez bankası ve devletten bağımsız dijital bir malvarlığıdır.2