Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Çevikel / Türkiye Kararı (Başvuru No: 23121/15 - Karar tarihi: 23.05.2017)

Case of Cevikel v. Turkey (Appl. No: 23121/15 - 23.05.2017)

Derya ALTINOK VİLLEMİN

Bu çalışma, Hediye Çevikel’in Türkiye aleyhine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde açtığı 23121/15 başvuru no.lu davanın; 23.05.2017 tarihli kararının değerlendirmesini içermektedir.

Çevikel / Türkiye, Makul Süre, Makul Süre Kriterleri, Adil Yargılanma Hakkı, AIHS Madde 6.

This study includes the evaluation of decision, dated 23.05.2017, of the case numbered 23121/15 which Hediye Cevikel’s prosecuted a suit against Turkey at European Human Rights Court.

Cevikel / Turkey, Reasonable Time, The Criteria for the Reasonable Time, Right to a Fair Trial, ECHR Article 6.

I. Olayın Özeti

Başvurucu Hediye Çevikel 1968 doğumlu ve Batman'da yaşayan bir Türk vatandaşıdır. 1992'de Ҫevikel, polisle Kürdistan İşçi Partisi (PKK) üyeleri arasında yaşanan çatışmalar sebebiyle o zamana kadar yaşadığı Çakırpınar köyünden ayrılmak zorunda kalmıştır. Dava, Çakırpınar köyündeki terör eylemleri veya terörle mücadele tedbirlerinin yol açtığı iddia edilen hasar tazminatı başvurusu ve devamında gelen yargılama sürecinin uzunluğu ile ilgilidir.

II. Mercii Görüşleri

Başvurucu, 21 Aralık 2006 tarihinde, köyünü terk etmesine yol açan terör eylemleri veya terörle mücadele tedbirleri nedeniyle meydana geldiği iddia edilen zararları için tazminat başvurusunda bulunmuştur. Batman Valiliği hasar tespit ve tazminat komitesi iddiasını reddetmiş ve başvurucu komitenin bu kararına karşı idare mahkemesinde dava açmıştır.

İdare Mahkemesi tarafından reddedilen davayı başvurucu temyiz etmiştir. Danıştay, 9 Mayıs 2012 tarihinde, dava dosyasının, yetkililer ve köy sakinleri tarafından Çakırpınar köyünün terk edilmesi hakkında çelişkili bilgiler içerdiği gerekçesiyle ilk derece mahkemesi kararını bozmuştur. 19 Kasım 2012 tarihinde, İdare Mahkemesi, bu bozma kararına karşı direnmiştir. Gerekçe olarak; resmi kurumlardan alınan bilgiye göre köyün, sakinleri tarafından tamamen boşaltılmamış olması, güvensizlikle ilgili bir endişe bulunmadığı ve Başvurucunun söz konusu dönemde herhangi bir terörist tehdidi veya saldırıya maruz kalmadığı belirtilmiştir.

Bu karara karşı temyiz başvurusu da reddedilen karara karşı Başvurucu, 28 Kasım 2014 tarihinde, Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulunmuştur.

III. Hukuki Sorun

Başvurucu, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Madde 6 / 1'e dayanarak (makul bir süre içinde adil yargılanma hakkı), Çakırpınar köyünde, terör eylemleri veya terörle mücadele tedbirleri sebebiyle maruz kaldığını iddia ettiği zararlar için tazminat almak üzere açılan davaların uzunluğundan şikayetçi olmuştur.