Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Amortisman Ayırmada Özellikler

Rüknettin KUMKALE

Konkordatoya müracaatta Mahkemeye sunulacak olan bilançonun hakiki rakamlardan oluşması gerekmektedir. Diğer bir anlatımla, bilanço işletmenin mali durumunu tam olarak yansıtmalıdır.

Kayıt dışı ekonominin yüksek oranlara ulaştığı ülkemizde bu şekilde çalışan müesseselerin bilançoları gerçeği yansıtmamaktadır.

Konkordatoya müracaatta verilecek belgeler içinde işletmenin mali durumunu inceleyen ve açıklayan bağımsız denetim raporu bulunmaktadır. Bu rapor bağımsız denetçi tarafından düzenlenirken, şirketin alacaklarının hakiki olup olmadığı incelenmektedir. Bütün bu sebeplerden dolayı şirketin beyan edilen, diğer bir anlatımla, bilançoda görünen alacaklarının tahsil kabiliyetinin bulunması gerekmektedir. Ki bu şekilde yapılacak hesaplama ile, şirketin borçlarını ödeme kabiliyeti ortaya çıksın.