Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi
 Karar Çevirisi

Kalogeropoulou ve Diğerleri v. Almanya ve Yunanistan Kararı

Sena KARADUMAN,Yıldıray SAK

Kalogeropoulou ve Diğerleri v. Almanya ve Yunanistan1

Başvuru No. 59021/00 (Birinci Daire, Kabuledilebilirlik)

12 Aralık 2002

Kalogeropoulou ve Diğerleri v. Almanya ve Yunanistan davasında,

Yargıçlar

Mme. F. Tulkens (başkan)

MM. C. L. Rozakis,

G. Ress,

P. Lorenzen,

E. Levits,

A. Kovler,

V. Zagrebelsky,

ve Daire Yazı İşleri Müdürü M. S. Nielsen’den oluşan heyet halinde toplanan İnsan Hakları Avrupa mahkemesi,

Adı geçen başvuruyu, davalı hükümetlerin gözlemlerini ve başvuranların sunumlarını dikkate alarak,

13 Temmuz 2000 tarihinde yaptığı müzakereler sonucunda,

Aşağıdaki kararı vermiştir:

OLAYLAR

Kalogeropoulou ve Diğerleri v. Almanya ve Yunanistan davasındaki 257 Yunanistan vatandaşı başvurucu, 10 Haziran 1944 tarihinde Distomo’da Nazi işgalci güçleri tarafından gerçekleştirilen katliamdaki mağdurların akrabalarıdır ve Almanya ve Yunanistan devletlerine karşı taleplerini, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine taşımışlardır.