Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Küba’da Kentsel Tarım Uygulamaları: Havana Örneği

Urban Agricultural Practices in Cuba: The Case of Havana

Cuma YILDIRIM,Nuray ERTÜRK KESKİN

Alan Tanımı: Yerel Yönetimler (Kamu Yönetimi)

JEL Code:H75, Q13, Q18

1. GİRİŞ

Birleşmiş Milletler (BM) Ekonomik ve Sosyal İşler Birimi’nin verilerine göre; 2008 yılında dünya kentsel nüfus oranı, tarihte ilk kez kırsal nüfus oranını geçmiş; 2030 yılında kentsel nüfus oranının yüzde 60’a, 2050 yılında ise yüzde 65’lere yükselmesi beklenmektedir. Kentlerde yaşanan bu hızlı nüfus artışının getirmiş olduğu baskı doğal yaşam alanlarının hızla yok olmasına, tarım alanlarının azalmasına, kentsel yoksulluğun ve gıda güvencesinin ortadan kalkmasına neden olmaktadır. Bu durum dünyada kentsel tarıma yönelik eğilimleri artırırken; ülkeleri kentsel tarım konusunda yeni stratejiler ve politikalar üretmeye zorlamaktadır. Dünyada kentsel tarım yerel düzeyde sağlık, sosyal, ekonomik ve çevre konusunda sağladığı faydalar nedeniyle desteklenmekte ve kabul görmektedir. Ayrıca yoksulluğun azaltılması ve sosyal eşitsizliklerin giderilmesi konusunda da kentsel tarım üzerinde ortak bir görüş vardır. Yerel düzeyde uygulanmakta olan kentsel tarım politikalarına bakıldığında; yerel yönetimlerin sorumluluk alması, yerel kaynakların kentsel tarıma kaydırılması, yerelde kurumsallaşmanın sağlanması ve belediye bütçelerinden kentsel tarım yapımında kullanılmak üzere kaynak aktarılması gibi faaliyetler öne çıkmaktadır.