Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Yerel Yönetim Reformunda Yerelleşme–Merkezileşme Dikotomisi: 6360 Sayılı Yasa Örneği

Decentralization-Centralization Dichotomy in Local Government Reform: the Case of Law No: 6360

Kübra ÖZTÜRK

Alan Tanımı: Kamu Yönetimi (Yerel Yönetimler)

JEL Code: D73, H76

1. GİRİŞ

Dünya çapında ülkeler merkezi ve yerinden yönetim olmak üzere iki ayrı örgütlenme biçimiyle yönetilmektedir. Birkaç istisna hariç ülkelerin önemli bir kısmında iki sistem beraber uygulanmakla birlikte, örgütlenme açısından kimi ülkelerde merkezi, kimilerinde ise yerinden yönetim anlayışı daha ağır basmaktadır.