Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Yeni Yargıtay Kararları Bağlamında: Usul 
Kurallarının Zamansal 
Olarak Uygulanma Alanı

Mehmet Akif TUTUMLU

I. YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİNİN 03.04.2012 TARİHLİ VE E. 2012/4040, K. 2012/5107 SAYILI KARARI

Davacı, davalılardan işverene ait işyerinde Ocak 2001 - Haziran 2004 yılları arasında geçen çalışmalarının tespitine karar verilmesini istemiştir.

Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, açılmamış sayılmasına karar vermiştir.

Hükmün davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hâkimi Önal Aydın tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tesbit edildi.