Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Marka Lisans Sözleşmesi

Sıla BAŞARAN

Çalışmada, marka lisans sözleşmesinin hukuki niteliği, konu ile ilgili doktrin ve içtihatlar ışığında ele alınarak incelenmiştir.

Marka, Lisans, Marka Lisan Sözleşmesi, Fikri Mülkiyet Hukuku, İsimsiz Sözleşme

I. GİRİŞ

Fikri Mülkiyet Hukukunun bir parçası olan marka hukuku ve özellikle markanın konu olabileceği hukuki işlemler, teknolojik gelişmelerin ivme kazandığı günümüz dünyasında önemi giderek artan konular haline gelmiştir. Bu konuların başında da marka lisans sözleşmeleri gelmektedir. Gerek hukuk uygulamasında oldukça yaygın hale gelmesi gerek mevzuatımızdaki düzenlemelerin, teknolojik gelişmenin hızına ayak uydurmada karşılaştığı sıkıntı, bu hukuk alanına ilişkin olan marka lisans sözleşmelerinin önemini daha da arttırmıştır.

Marka hukukuna ilişkin temel düzenlemelerin yer aldığı 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede (556 sayılı KHK) lisans sözleşmelerine ilişkin hükümler yer almakla beraber, bu hükümler ortaya çıkan sorunlara tek başına cevap vermekte yetersiz kalmıştır.

İşte bu sorunlardan bir tanesi de marka lisans sözleşmesinin hukuki niteliğidir. Sözleşmenin hukuki niteliğinin saptanması, daha sonra ortaya çıkması muhtemel sorunların çözümünde başvurulacak olan hükümlerin belirlenmesi açısından çok önem taşımaktadır. Lisans sözleşmelerinde tarafların sustukları, düzenlemedikleri hususlarda gidilecek olan yedek veya tamamlayıcı hukuk normlarının tespiti, sözleşmenin hukuki nitelik belirlemesinde temellenir. Çünkü ancak akdin hukuki niteliğinin belirlenmesinden sonradır ki soruna ilişkin kurallar bulunup uygulanabilsin. Dolayısıyla hukuki nitelik belirlemesi sözleşme taraflarının adeta rotası olacaktır.