Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Yeni Türk Ticaret Kanununun 39’uncu Maddesi (Belgelerde Bulunacak Bilgiler): Bir Tercüme Kazası (mı)?

Sançar Sefer SÜER

6102 sayılı Yeni TTK ile getirilen düzenlemeler arasında, kamuoyunda tartışma doğuran maddelerden birisi de, ticari işletmeler ve özellikle sermaye şirketleri nde kullanılacak belgelerde yer alacak bilgilerin düzenlendiği 39’uncu maddenin 2’nci fıkrasıdır. Bu kapsamda, söz konusu maddeye, TBMM Genel Kurulu’nda ilave edilen ifadeler, düzenlemenin uygulanma kabiliyetiyle ilgili soru işaretleri doğurmuştur. Düzenlemenin gerekçesinde atıf yapılan AB mevzuatı incelendiğinde ise, yeni TTK’daki kadar geniş kapsamlı bir hüküm bulunmadığı, esas olarak ticaret sicili ve ticaret sicil gazetesi bilgilerine gönderme yapıldığı, internet sitesinde yer alması gereken bilgilerin de çok daha esnek düzenlendiği anlaşılmaktadır.

6102 Sayılı Kanun, Yeni Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Şirketleri, Ticaret Sicili, Ticaret Sicil Gazetesi, Ticaret Unvanı, İşletme Adı, 68/151 Sayılı Yönerge, 2009/101 Sayılı Yönerge.

I. GİRİŞ

1957 yılından beri yürürlükte olan 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun yerine, 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girecek olan 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu, ülkemiz ticaret hayatına getirmesi öngörülen yeni düzenlemeler çerçevesinde son dönemde önemli tartışmalara konu olmaktadır.

Kanununun, uygulama bakımından sorunlu olduğu ileri sürülen maddeleri arasında, “Ticaret Unvanı ve İşletme Adı” başlıklı üçüncü kısmında, 39’uncu maddenin ikinci fıkrasında yer alan “…Ayrıca, tacirin işletmesiyle ilgili olarak kullandığı her türlü kâğıt ve belgede, tacirin sicil numarası, ticaret unvanı, işletmesinin merkezi, tacir sermaye şirketi ise taahhüt edilen ve ödenen sermaye, internet sitesinin adresi ve numarası gösterilir. Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde, sırasıyla yönetim kurulu başkan ve üyelerinin; müdürlerin ve yöneticilerin adları ile soyadları gösterilir…” hükmü de bulunmaktadır.

II. MADDEYLE İLGİLİ TARTIŞMALAR

Hükmün uygulamada sorunlu olduğu kanaatinde olanlar, “…bir anonim veya limited şirketle ilgili olarak kullanılan her türlü kâğıt ve belgede (fatura, fiş, irsaliye, gider pusulası ve her türlü kâğıtta) şirketin; sicil numarası, ticaret unvanı, işletmesinin merkezi, taahhüt edilen ve ödenen sermaye, internet sitesinin adresi ve numarası, yönetim kurulu başkanının ad ve soyadları, müdürlerin ad ve soyadlarını”nın gösterilmesi gerektiğini, bunun ise özellikle, yazarkasa fişi, bilet gibi belgeler bakımından mümkün olmadığını ifade etmektedirler.1