Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Yüce Divan Yargılamasında
 “görevle İlgili Suç” Kavramı ve 
bu Kavramla Bağlantılı Olarak 
ortaya Çıkan Sorunlar

Mustafa ÇAĞATAY

Bu yazımızda, “görevle ilgili suç ” kavramının ne anlama geldiği ve özellikle, Yüce Divan da yargılanacak asker kişilerin Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işledikleri suçların “görevle ilgili suç” kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hususu açıklığa kavuşturulmaya çalışılmıştır.

Görevle İlgili Suç, Yüce Divan, Asker, Anayasal Düzen.

GİRİŞ

Yüce Divan, üst düzey devlet görevlilerini, görevleri sebebiyle işledikleri suçlardan dolayı yargılayan yüksek dereceli mahkeme anlamına gelmektedir1.

Anayasa’nın 148’inci maddesi uyarınca Yüce Divan görevi, Anayasa Mahkemesine verilmiştir.

Yüce Divan, Anayasa Mahkemesinden ayrı bir kuruluş değildir. Yüce Divan, Anayasa Mahkemesinin, Anayasa’nın 148’inci maddesinin altıncı ve yedinci fıkralarında belirtilen kişileri görevleriyle ilgili işledikleri suçlardan dolayı yargılarken Anayasa’yla verilmiş bir görev nedeniyle aldığı sıfattır2.