Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Destek Primi Ödeyen Bağ-Kur (4/B) Emeklilerinin İş Kazası Sigortası Kapsamına Alınmaları Gerekir

Vakkas DEMİR

I. GİRİŞ

Sosyal güvenlik alanında norm ve standart birliği sağlamak amacıyla çıkarıldığı söylenen 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, sigortalılık statülerine (4/a, 4/b, 4/c) göre kendi içinde birçok eşitsizliği, farklı standart ve hükümleri barındırmaya devam etmektedir.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu bütün hükümleriyle birlikte yürürlük tarihi olan 1 Ekim 2008’den önce sosyal güvenlik hakları bakımından en kısıtlı kesim, kendi nam ve hesabına bağımsız çalışan Bağ-Kur sigortalılarıydı. 5510 sayılı Yasayla birlikte, özellikle kısa vadeli sigorta kolları bakımından bağımsız çalışan Bağ-Kur’luların mağduriyetlerinin giderileceği beklenilmekteydi.

Ancak, 5510 sayılı Yasanın yürürlük tarihi olan 1 Ekim 2008 gününün üzerinden 3 yılı aşkın bir süre geçmesine rağmen, bağımsız çalışan sigortalılar (4/b) aleyhine, anılan Yasada var olan hükümler hâlâ varlığını devam ettirmektedir.

;