Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Kanun Hükmünde 
Kararnamelerle DMK 36/a-11’de ve 152’de 
Yapılan Değişiklikler

Remzi ÖZMEN

6.4.2011 tarihli ve 6223 sayılı Yetki Kanununa dayanılarak ilki 2.6.2011 tarihinde ve sonuncusu 11.10.2011 tarihinde olmak üzere tam 35 tane kanun hükmünde kararname kabul edilerek yayımlandı. Bunlardan 18’i Devlet Memurları Kanununda; bunların da 14’ü ise, anılan Kanunun “Tesis edilen sınıflar” başlıklı 36’ncı maddesinin “Ortak Hükümler” başlıklı (A) fıkrasının 11 numaralı bendinde ve “Zam ve Tazminatlar” başlıklı 152’nci maddesinin “Özel Hizmet Tazminatı” bölümünde değişiklikler yapıyordu. Bunlar şöyle sıralanabilir:(*)

I. “TESİS EDİLEN SINIFLAR” BAŞLIKLI 36’INCI MADDENİN (A) FIKRASININ 11 NUMARALI BENDİ

II. “ZAM VE TAZMİNATLAR” BAŞLIKLI 152’NCİ MADDENİN “ÖZEL HİZMET TAZMİNATI” 
BÖLÜMÜNE

Anayasanın “E. Kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi verme” başlıklı 91’inci maddesinin 8’inci fıkrası: “Yetki kanunları ve bunlara dayanan kanun hükmünde kararnameler, Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonları ve Genel Kurulunda öncelikle ve ivedilikle görüşülür.”

(*) Kanun hükmünde kararnamelerin kabul tarihlerine ve yayımlanma tarihlerine dikkat ederek değişiklikleri izlemek ilgi çekici olabilir.