Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Basit Hırsızlık Suçu

Hüseyin EKER

Hırsızlık, “zilyedin rızası olmadan başkasına ait taşınır bir malı, kendisine veya bir başkasına bir yarar sağlamak maksadı ile bulunduğu yerden almaktır.” Hırsızlık suçu, mala karşı işlenen suçlar içerisinde en çok işlenen suç çeşididir. Hırsızlık suçları, 5237 sayılı TCK’nın 141’inci ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir. TCK’nın 141’inci maddesinde basit, 142’nci maddesinde ise nitelikli hırsızlık suçları yer almaktadır. Basit hırsızlığın cezası bir yıldan başlarken, nitelikli hırsızlığın cezası ise iki yıldan başlamaktadır.

Bu çalışmada, 5237 sayılı TCK’nın 141’inci maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen basit hırsızlık suçunun unsurlarının neler olduğu, kapkaç olarak nitelenen eylemin basit hırsızlık mı yoksa nitelikli hırsızlık mı olduğu, başkasının telefon hattına saplama yapmak suretiyle konuşma veya internet hattına girerek internette sörf yapmanın ya da tek başına da olsa banka ya da kredi kartının çalınmasının hırsızlık suçunu oluşturup oluşturmadığı, günlük yaşantımızda hangi olayların basit hırsızlık suçunu oluşturduğu, TCK’nın 141’inci maddesinin birinci fıkrasında basit hırsızlık suçunun 765 sayılı TCK’nın 491’inci maddesinin ilk fıkrası ile karşılaştırılması ve bu suçta zamanaşımının kaç yıl olduğu konularıyla ilgili ayrıntılı bir değerlendirilme yapılmış, basit hırsızlık suçuna ilişkin Yargıtay’ın ilgili ceza daireleri ve Ceza Genel Kurulu kararları özet halinde verilmiştir.

Hırsızlık, Zilyet, Taşınır Mal, Faydalanmak Amacı, Rıza, Karşılıksız Yararlanma, Zamanaşımı.

I. YASAL DÜZENLEME

Basit hırsızlık suçlarına ilişkin hüküm, 5237 sayılı TCK’nın 141’inci maddesinde düzenlenmiştir. Anılan madde “(1) Zilyedinin rızası olmadan başkasına ait taşınır bir malı, kendisine veya başkasına bir yarar sağlamak maksadıyla bulunduğu yerden alan kimseye bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir. / (2) Ekonomik bir değer taşıyan her türlü enerji de, taşınır mal sayılır.” şeklindedir.

Madde gerekçesi ise şöyledir:

“Madde metninde, hırsızlığın temel şekli tanımlanmıştır. Buna göre, taşınır malın alınmasının suç oluşturabilmesi için, zilyedinin rızasının bulunmaması gerekir. Rızanın geçerli olması için bulunması gereken koşulların varlığı hâlinde zilyedin rızası bir hukuka uygunluk nedeni teşkil edecek ve suç oluşmayacaktır.

;