Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Alacak Senetleri

Rüknettin Kumkale

Alacak Senetleri Hesabı, işletmenin faaliyet konusunu oluşturan mal ve hizmet satışlarından kaynaklanan senede bağlanmış alacaklarını kapsamaktadır. Alacak Senetleri Hesabı, Tekdüzen Hesap Planında “121” numara ile belirtilmiştir.

Alınan senet tutarları bu hesaba borç, tahsilinde ise alacak kaydedilir.

Bu hesapta işletmenin esas faaliyet konusunu oluşturan mal ve hizmet satışlarından kaynaklanan ve vadeleri bir yıl veya işletmenin normal faaliyet dönemi süresi kadar olan alacak senetleri izlenir.

;