Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Disiplin Cezalarının Koşullu Salıverilmeye Etkisi

Türker Tok

Yeni infaz rejiminde disiplin cezalarının koşullu salıverilmeye etkisi yeni düzenlemeler de dikkate alınarak ve bu son düzenlemelerde disiplin cezalarına ağır sonuçlar bağlandığı dile getirilmiştir.

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun, Salıverilme, Disiplin Cezası, Disiplin Hapsi.

A- Disiplin Cezalarının Koşullu Salıverilmeye Etkisi

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un (CGTİHK) 48’inci maddesinin 3’üncü fıkrasının (b) bendine göre “disiplin cezalarının tamamı infaz edilip kaldırılmadıkça koşullu salıverilme işlemi yapılamaz, ancak bu süre hak ederek salıverilme tarihini geçemez.”

Aynı maddenin 4’üncü fıkrasını göre disiplin cezasının kaldırılabilmesi ve iyi hâlin yeniden kazanılabilmesi için belli sürelerin geçmiş olması gereklidir. Bu süreler:

(1) Kınama cezası onbeş gün,

;