Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

21.3.2007 Tarihli ve Yeni Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun Genel İncelenmesi

Erhan Günay

5607 sayılı Yasa ile 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır. Kaçakçılık fiilleri ithalat ve ihracat eşya kaçakçılığı olarak tasnif edilmiş, suçlar ve kabahatler olarak ayrılmıştır. Suçlar için hapis ve adli para; kabahatler için idari para cezası öngörülmüştür. 4926 sayılı Yasa’nın 34. maddesinde öngörüldüğü gibi ön ödeme işleminden vazgeçilmiştir. İdari para cezasını vermeye Cumhuriyet savcısı yetkili kılınmıştır. Etkin pişmanlık kabul edilmiştir. Kaçak eşya taşımasında kullanılan taşıt aracına trafik siciline şerh konulmak suretiyle el koyma işlemi icra olunur. Belli şartların oluşması halinde araç alıkonulur. Sahibinin aracın değeri kadar (yerli araç için kasko değeri) teminatı alıkoyma tarihinden itibaren 30 gün içinde Gümrük İdaresine teslim etmesi halinde araç sahibine iade edilir.

Kaçakçılık Türleri, Gümrüklenmiş Değer, Suçlar ve Kabahatler, Nitelikli Haller, Etkin Pişmanlık, Tekerrür, Taşıta El koyma ve Alıkoyma, Müsadere, Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesi, Yetkili Merciler, Davaya Katılma, Cezaların Yerine Getirilmesi, Kaçak Petrol, Kaçakçılık Fiilleri.

1- Giriş

31.03.2007 tarihli ve 26479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ile 19.7.2003 tarihinden beri yürürlükte olan 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu (KMK) yürürlükten kaldırılmıştır. Ne var ki “lehe kanun uygulaması” yönüyle suç tarihi itibarıyla işlenmiş 1918 sayılı ve 4926 sayılı Yasaların kapsamında kalan fiiller dolayısıyla anılan kanunların uygulamasına dikkat edilmelidir.

Yeni KMK. 5 bölüm halinde, 27 madde ve 4 geçici maddeden ibarettir.

1. Bölümde amaç ve tanımlar (m. 1, 2),

;