Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Tahliye Taahhüdüne Dayalı
 Kiracının Kiralanandan Tahliyesi

Evacuation of Tenant From the Leased Property on the Basis of
Evacuation Commitment

Erhan GÜNAY

Kiracı, kira sözleşmesinin yapılmasından sonraki bir tarihte, kiralayana karşı, kiralananı belli bir tarihte boşaltmayı taahhüt eden yazılı bir üstlenme yapabilir. Buna rağmen boşaltmayı ilişkin taahhütte yazılı tarihte kiracı boşaltmazsa kiralayan ona karşı bazı hukuki yollara başvurabilir. Makalede kiralayanın başvurabileceği hukuki yolların usul ve esas koşulları anlatılmıştır.

Tahliye Taahhüdüne Dayalı Olarak Boşaltmanın Koşulları, Geçerli/Geçersiz Tahliye Taahhütleri, Tahliye Taahhüdüne Dayalı Olarak Kiralayanın Mahkemeye ya da İcraya Başvurması, Tahliye Taahhüdünün İptali Davası.

A tenant may draw up a written commitment, which undertakes evacuation of the leased property on a certain date, against lessor after a date the rental agreement has been signed. Despite this, the tenant doesn’t evacuate the leased property on the date set forth in the written commitment, the lesser has right to take legal actions. In this paper procedures and principles of the legal actions which the lesser might take are expressed.

Conditions of Evacuation on the Basis of Evacuation Commitment, Valid/Invalid Evacuation Commitments, Application by Lesser to Court or Enforcement Offices on the Basis of Evacuation Commitment, Action for Annulment of Evacuation Commitment.

İlgili Madde

“Kiracı, kiralananın teslim edilmesinden sonra, kiraya verene karşı, kiralananı belli bir tarihte boşaltmayı yazılı olarak üstlendiği halde boşaltmamışsa kiraya veren, kira sözleşmesini bu tarihten başlayarak bir ay içinde icraya başvurmak veya dava açmak suretiyle sona erdirebilir.” (TBK m. 352/1).

1- Kiracının belli tarihte boşaltmayı üstlenmesi: Uygulamada “tahliye taahhüdü” olarak anılan bu halde kiralananın boşaltılması bazı koşulların gerçekleşmesine bağlıdır. TBK m. 352/1’e göre;

Kiracı;