Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Yabancıların Sınır Dışı Edilmesine İlişkin Taslak Maddeler (2014)

Draft Articles on the Expulsion of Aliens 2014

Emir ALBAL

Bu tasarı, Uluslararası Hukuk Komisyonu tarafından 2014 yılında altmış altıncı oturumda kabul edilmiş ve Komisyon’un bu oturumun çalışmalarını içeren raporunun bir parçası olarak Genel Kurul’a sunulmuştur (A/69/10, paragraf 44).

Yabancı, Mülteci, Vatansız, Sınır Dışı Etme Hakkı, Toplu Sınır Dışı Etme.

This draft was adopted by the International Law Commission at its sixty-sixth session, in 2014, and submitted to the General Assembly as a part of the Commission’s report covering the work of that session (A/69/10, para. 44).

Alien, Refugee, Stateless, Right of Expulsion, Collective Expulsion.

Yabancıların Sınır Dışı EdilmesiBirinci Bölüm
Genel Hükümler

1. Bu taslak, kendi egemenlik alanında bulunan yabancıların devlet tarafından sınır dışı edilmesi hususunda uygulanır.

2. Bu taslak, uluslararası hukuka göre ayrıcalık ve dokunulmazlıklara sahip olan yabancılara uygulanmaz.

Bu taslak uyarınca,

(a) “Sınır dışı etme”, yabancının ülkenin egemenlik alanını terk etmeye zorlandığı, bir devlete atfedilebilen resmi bir eylem veya davranış anlamına gelir. Başka bir devlete iade, bir uluslararası ceza merciine teslim veya yabancının bir devlete kabul edilmemesi, sınır dışı değildir.

(b) “Yabancı”, an itibariyle egemenlik alanında bulunduğu devletin vatandaşlığına sahip olmayan kişidir.

;