Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Haklı İki İhtara Dayalı
Kira Sözleşmesinin Sona Erdirilmesi

Termination of a Rental Agreement on the Basis of Two Rightful
Warnings

Erhan GÜNAY

Kiracı kiraladığı taşınmaz dolayısıyla kira bedelini kiralayana belli süreler içinde ödemezse kendisine gönderilecek iki yazılı haklı ihtar sonucu tahliye ettirilebilir. Açılacak tahliye davasının koşulları 6098 s. TBK m. 352/2 hükmünde düzenlenmiştir.

İki Haklı İhtar İsteminin Koşulları, İhtarın Özellikleri, İhtarın Haklılığı, İspat Yükü.

The lessee might be evicted upon two written warnings if the lessee doesn’t pay the rent of the leased property amount to the lesser within certain times. Conditions of the eviction lawsuit which would be filed are set forth under the provision 352/2 of the Code of Obligations no. 6098.

Conditions of Two Rightful Warnings, Features of Warnings, Rightful of a Warning, Burden of Proof.

I. İlgili Yasa Maddesi

“Kiracı, bir yıldan kısa süreli kira sözleşmelerinde kira süresi içinde; bir yıl ve daha uzun süreli kira sözleşmelerinde ise bir kira yılı veya bir kira yılını aşan süre içinde kira bedelini ödemediği için kendisine yazılı olarak iki haklı ihtarda bulunulmasına sebep olmuşsa, kiraya veren, kira süresinin ve bir yıldan uzun süreli kiralarda ihtarların yapıldığı kira yılının bitiminden başlayarak bir ay içinde, dava yoluyla kira sözleşmesini sona erdirebilir.” (6098 s. TBK m. 352/2).

II. İki Haklı İhtara Dayalı Tahliye İstemi

TBK m. 352/2’de öngörülen koşulların birlikte oluşması aranmalıdır. Bu koşullar aşağıdadır.

• Kiracı;

;