Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Ortaklık Halinde Faaliyette Bulunan 
avukatların Mali ve 
Hukuki Durumları ile 
Vergilendirilmesi

Rüknettin KUMKALE

I. ORTAKLIK HALİNDE FAALİYET GÖSTEREN AVUKATLARIN HUKUKİ STATÜSÜ

Avukatların ortaklık kurmaları mevzuatımıza 1136 sayılı Avukatlık Kanununda değişiklik yapan ve 10.05.2001 tarihli ve 24398 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 02.05.2001 tarihli ve 4667 sayılı “Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla girmiş bulunmaktadır. Yapılan değişiklikle yeniden düzenlenen Avukatlık Kanununun 44’üncü maddesinin (B) bendi gereğince Türkiye Barolar Birliği tarafından hazırlanan “Avukatlık Ortaklığı Yönetmeliği” 25.11.2001 tarihli ve 24594 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır.

Avukatlık Kanununun 44’üncü maddesinde yapılan değişiklikle getirilen “Avukatların birlikte veya avukatlık ortaklığı şeklinde çalışmaları” hususu, Kanunun gerekçesinde şu şekilde açıklanmaktadır.

“Yürürlükte olan 44. madde de yer alan tüzel kişiliği olmayan "Ortak Avukat Büroları" korunmuş, ancak bunların da kurumlaşabilmeleri ve uygulamada ortaya çıkan sorunların giderilebilmesi için kuruluşlarının baroya bildirilmesi zorunluluğu getirilmiştir.

;