Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Kooperatiflerde ve Diğer Ticaret Şirketlerinde Sermaye Tutarı

Merdan ÇALIŞKAN

Genel amaçlı anonim ve limited şirketlerle kooperatiflerin sermayeleri, Türk Ticaret Kanununa ve Kooperatifler Kanununa göre belli bir tutar olarak belirlenmiş olsa da, günümüzün gelişen ve önemli piyasalarında faaliyet gösterecek bu şirketlerin sermayeleri, ilgili düzenleyici üst kuruluşlarca farklı tutarlarda ve koşullarda belirlenmektedir. Enerji, bankacılık, sermaye piyasası faaliyetleri, sigortacılık, tarım gibi sektörlerde, faaliyetlerin kapsamına ve şirket türlerine göre sermaye tutarları değişkenlik göstermektedir.

Calibri Kayıtlı sermaye, sermayenin taahhüdü, sermayenin ödenmesi.

I. GİRİŞ

Sermaye, kişiler ve ortaklıklar için ayrı anlamlar ifade etmektedir. Kişi için sermaye, karşılığında rant elde edeceği veya yapacağı yatırım için kullanacağı birikimi ifade eder. Ancak ortaklıklarda sermaye, (adi ortaklıklar ve iş ortaklıkları hariç) kanunla düzenlenen, ortaklığın ihdasında bulunması zorunlu ve ortaklığın işlerini ve işlemlerini gerçekleştirebilmek için gerekli olan, para veya parasal olarak ifade edilebilen maddi veya maddi olmayan varlıklardır.

Ortaklıkların türüne göre de, sermayenin büyüklüğü, oluşumu, artırımı gibi hususlar değişiklik arz etmektedir. Özelikle kooperatiflerde sermaye, diğer ticari şirketlerin sermayesinden oldukça farklıdır. Ayrıca kooperatif türlerine göre de sermaye farklı biçimlerde teşekkül etmektedir.

II. DİĞER TİCARİ ŞİRKETLERDE SERMAYE

Limited şirketlerde sermaye tutarı, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 507’nci maddesine göre 5.000 TL’dir.1 Sermayenin 25 TL ve katları şeklinde pay edilmesi gerekmektedir.

;